Om Matpaabordet.com

Dette er en nettside om personlig økonomi, og spesifikt hvordan økonomien kan forbedres. Artiklene vil for det meste falle inn under 3 hovedkategorier. Kategoriene er de vi anser som de viktigste områdene for folks økonomi.

Inntekt:

Inntekt fra lønnet arbeid, fra investeringer eller fra ulike trygdeordninger, danner grunnlaget for folks økonomi. Vi ser på hva som påvirker inntekt, hvordan inntektene kan økes, og andre forhold som påvirker lønnskontoen.

Forbruk:

Kategorien forbruk fokuserer på hvor vi bruker pengene våre. Her er fokuset på enkle grep som kan bidra til lavere forbruk, dersom det i seg selv er et mål.

Lån og forsikring:

Kategorien forbruk kunne også tatt for seg kostnader forbundet med lån og forsikring, men dette er såpass viktige områder at de fortjener en egen kategori. De fleste av oss har behov for både lån og forsikring, og mange har rom for å kutte kostnadene på disse områdene.

Vi har som mål å være en objektiv kilde til kunnskap, og håper leserne våre har nytte av vår nettside.