Spar penger på å kutte forsikringskostnadene

Lurer du på om det er mulig å redusere kostnadene til forsikringer? Kanskje synes du at prisen på dine forsikringer er svært høy? Noen forsikringer blir man bare nødt å ha, men pass på at du ikke er overforsikret.

Man trenger ikke forsikre seg mot alle uhell. Har man en buffer til uforutsette utgifter, vil man klare å betale uhell som måtte oppstå. Det viktigste er å ha forsikringer som dekker de største skadene. Det er likevel opp til hver og en å avgjøre hvilke forsikringer som man må ha, hvilke som er greie å ha og hvilke som ikke er nødvendige.

I en undersøkelse fra 2014 utført av Norstat kom det frem at 4 av 10 personer ikke visste hva de betalte i bilforsikring. Videre kom det frem at 5 av 10 personer ikke hadde undersøkt de siste 2 årene om de hadde den rimeligste bilforsikringen.

Det er mange som betaler sine forsikringer jevnt og trutt av gammel vane, uten å ta seg bryet med å sammenligne priser fra flere forsikringsselskaper. Ved å sammenligne forsikringer og eventuelt bytte til et rimeligere selskap, kan man spare flere tusen kroner i året.

Det første man bør gjøre er å gå igjennom sine forsikringer og få oversikt. Det er en god regel å gjøre dette en gang i året. Hva betaler man for hver enkelt forsikring? Hvilke forsikringer dekker hva? Trenger jeg alle forsikringene, eller kan jeg nøye meg med færre?

Husforsikring

Er man boligeier så trenger man husforsikring. En vanlig husforsikring dekker skader på bygningen samt det som er fastmontert på huset. De aller fleste forsikringsselskaper tilbyr en ekstraforsikring til hus, og i forsikringsselskapet Gjensidige heter denne “Hus Pluss”. Velger du tilleggsforsikringen, vil denne i tillegg til en vanlig husforsikring også dekke råte og insektskader, skader i våtrom og følgeskader etter håndverksfeil. Her må man vurdere om det er strengt tatt nødvendig med en tilleggsforsikring på huset eller ikke.

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker dine private gjenstander ved skade eller tyveri. Skulle man oppleve brann, vannlekkasje eller tyveri, vil man få erstattet innboet som ble ødelagt av skaden. En innboforsikring må man ha, men man velger selv hvor mye av innboet som skal forsikres. Velger man å forsikre sitt innbo for kr. 250 000,- betaler man en langt lavere forsikringspremie enn om man velger å forsikre innboet sitt for 3 millioner. Gjør en grov beregning av innboet ditt før du velger forsikring.

Hvor stor egenandel man velger å betale ved en eventuell skade, har også innvirkning på hvor dyr forsikringen blir. Større egenandel gir lavere forsikring.

Flere forsikringsselskaper tilbyr ekstra forsikring av innbo, som i tillegg dekker bl.a. skader ved uhell og økonomisk tap ved ID-tyveri.

Også her må du vurdere om du ønsker en standard eller en utvidet forsikring på innbo. Har du f.eks. råd til å reparere en knust mobilskjerm av egen lomme? Da bør du velge standard innboforsikring, slik at du betaler lavere forsikringspremie.

Bilforsikring

Bilforsikring er ofte en av de dyreste forsikringene man har. Alle bileiere må ha ansvarsforsikring, det er lovfestet. En ansvarsforsikring dekker skader på deg selv og andre ved en trafikkulykke. Forsikringen dekker videre skader på andres bil, men ikke på din egen bil. For å ha forsikring mot skader på egen bil, må man tegne tilleggsforsikring, og her kan man velge mellom delkasko eller fullkasko.

Delkasko dekker skader på egen bil, men ikke dersom du selv er ansvarlig for ulykken. Delkasko dekker bilbrann, tyveri og reparasjon av glassrute. Det inngår også veihjelp i en delkasko. Fullkasko dekker skader på egen bil, selv om du er ansvarlig for ulykken eller kollisjonen. I en fullkasko inngår også en delkasko.

Man betaler betydelig mer for en fullkasko enn for en delkasko. Det kan skille flere tusen kroner i året. Har man en eldre bil med lav verdi bør man unngå fullkasko. Her holder det å velge delkasko. Med lav verdi menes en bil som ligger i prisklassen mellom kr. 50.000,- og kr. 100.000,-. Nyere biler bør derimot ha fullkasko.

Å bytte forsikringsselskap kan gi deg betydelig reduksjon på bilforsikring.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er noe man bør ha, men pass på at du ikke er dobbeltforsikret. Snakk med din arbeidsgiver om man som ansatt har reiseforsikring, og sjekk eventuelt hva forsikringen dekker. Er reiseforsikringen gjennom jobben lite tilfredsstillende, kan man eventuelt kjøpe en tilleggsforsikring for reiser.

Enkelte kredittkort gir også korteier reise- og avbestillingsforsikring, men husk på at man må betale minst 50% av reisens transportkostnader med kortet for at forsikringen skal gjelde.

Har du ikke reiseforsikring gjennom arbeidsplassen din, og ønsker å kjøpe helårs reiseforsikring, lønner det seg å sammenligne priser fra de forskjellige forsikringsselskapene.

Sammenlign priser på Finansportalen

Sammenlign priser og vilkår på dine forsikringer. Dette kan enkelt gjøres på Forbrukerrådets nettside Finansportalen. Her finner man oversikt over de aller fleste forsikringene man måtte ha behov for, og nettsiden har dessuten flere nyttige artikler om forsikringer. Oppdager du at et annet forsikringsselskap enn ditt nåværende kan du tilby samme vilkår til en lavere pris, bør du bytte selskap.

Dersom man samler flere av sine forsikringer i samme selskap, kan man få rabatt på forsikringssummen.